AC133 là cảm biến gia tốc rung động của hãng CTC được thiết kế cho tốc độ quay thấp và độ nhạy cao 500mV/g. Ứng dụng cho các vị trí có tốc độ quay thấp và cần độ nhạy cao như Rotors, Main Bearings, and Gear Box Input. Ưu điểm chính là dãi tần số đáp ứng 0.1 Hz to 10 kHz (±3dB) và độ nhạy 500mV/g, biên độ cực đại ±16 g.

Cảm biến rung động độ nhạy cao CTC AC133

Cảm biến gia tốc rung động 500mV/g, 10%, 2Pin

  • Độ nhạy: 500mV/g
  • Dãi tần số đáp ứng (±3dB): 0,1-10.000Hz
  • Dãi tần số đáp ứng (10%): 0,6-3000 Hz
  • Biên độ đỉnh tối đa đo được: ±16 g
  • Dãi nhiệt độ hoạt động: -50 to 121 °C
  • Sealing: Welded, Hermetic
  • Trọng lượng: 92g
  • Đầu nối: 2 Pin MIL-C-5015

Dãi tần số đáp ứng cảm biến rung động độ nhạy cao CTC AC133

Dãi tần số đáp ứng cảm biến rung động  CTC AC133