AC203 là cảm biến gia tốc rung động của hãng CTC được thiết kế cho tốc độ quay thấp, Bạc đạn quạt gió (Wind Turbine), hộp giảm tốc, và cũng có thể sử dụng cho tốc độ cao. Ưu điểm chính là dãi tần số đáp ứng 0.1 Hz to 10 kHz (±3dB) và biên độ đỉnh tối đa (dynamic range) ±80 g cho phép xác định vấn đề bạc đạn ở tốc độ rất thấp (6CPM) lên đến 600.000CPM

Cảm biến rung động tốc độ thấp AC203

Cảm biến gia tốc rung động 100mV/g, 10%, 2Pin

  • Độ nhạy: 100mV/g
  • Dãi tần số đáp ứng (±3dB): 0,1-10.000Hz
  • Dãi tần số đáp ứng (10%): 6-8000 Hz
  • Biên độ đỉnh tối đa đo được: ±80 g
  • Dãi nhiệt độ hoạt động: -50 to 121 °C
  • Sealing: Welded, Hermetic
  • Trọng lượng: 92g
  • Đầu nối: 2 Pin MIL-C-5015

Dãi tần số đáp ứng cảm biến rung động tốc độ thấp CTC AC203

Dãi tần số đáp ứng cảm biến rung động tốc độ thấp AC203