cân bằng động hiện trường

Tiết kiệm chi phí tháo lắp, vận chuyển thiết bị quay

Thời gian cân bằng động nhanh chóng

Giảm thời gian dừng máy nên giảm chi phí do dừng máy

Kiểm tra các hư hỏng khác ngoài nguyên nhân mất cân bằng