Cân bằng động tại chỗ (In-situ/onsite/Field balancing) cho phép thực hiện ngay tại hiện trường nên tránh được việc tháo thiết bị ra, tránh hư hỏng phát sinh khi di chuyển thiết bị.

Khóa học “Cân bằng động tại chỗ” giúp người học hiểu rõ tác hại và nguyên nhân gây ra mất cân bằng. Người học sẽ nắm rõ phương pháp thực hiện cân bằng 1 mặt phẳng và 2 mặt phẳng, tiêu chí đánh giá chất lượng và các chú ý để thực hiện công việc đạt kết quả. Người học được thực hành trên thiết bị mô hình hoặc trên thiết bị của nhà máy.

Giảng viên đào tạo là Chuyên gia phân tích rung động (Advanced Vibration Analyst, ISO 18436 CAT-III)

Nội dung khóa học Cân bằng động tại chỗ

 • Hậu quả của mất cân bằng động
 • Nguyên nhân gây mất cân bằng động
 • Cơ sở vật lý
 • Cân bằng tĩnh
 • Cân bằng 1 mặt phẳng
 • Cân bằng 2 mặt phẳng
 • Các chú ý để có kết quả lặp lại và chính xác
 • Đánh giá chất lượng cân bằng, tiêu chuẩn DIN ISO 1940
 • Quy trình thực hiện
 • Tìm hiểu thiết bị cân bằng động

Khóa học bao gồm

 • Đào tạo lý thuyết tại phòng học
 • Thực hành với máy VIBXPERT balancer
 • Chứng nhận hoàn thành khóa học

Đối tượng học

 • Đội bảo trì, đội kiểm tra thiết bị
 • Nhân viên phòng bảo trì, phòng kỹ thuật
 • Kỹ sư bảo trì tin cậy