TẠI SAO PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG VỚI ATR

Phân tích rung động được sử dụng nhiều nhất trong các nhà máy để theo dõi tình trạng thiết bị và phát hiện sớm các hư hỏng trên thiết bị. Rung động tăng cao cho biết thiết bị có vấn đề. Câu hỏi cần phải trả lời là cái gì gây ra, mức độ thế nào, cần phải làm gì?

ATR không chỉ cung cấp dịch vụ phân tích, chúng tôi xây dựng chương trình bảo trì chuẩn đoán. ATR cùng kỹ sư nhà máy lên mục tiêu thực hiện phù hợp, lựa chọn danh mục thiết bị, thiết lập điểm đo, giá trị đo, chu kỳ. Từ đó, lên lịch và thực hiện lấy dữ liệu đo, phân tích tìm nguyên nhân và khuyến cáo ngăn ngừa hư hỏng.

Phân tích rung động
Đo và phân tích rung động theo tình trạng
Phân tích rung động
Phân tích rung động giúp chỉ ra hư hỏng và mức độ

PHÁT HIỆN CÁC HƯ HỎNG

 • Mất cân bằng
 • Tình trạng bạc đạn
 • Hư hỏng trên bánh răng
 • Mất đồng tâm trục
 • Rơ lỏng cơ khí,
 • Cộng hưởng, Chân đế
 • Rung động do hư hỏng trên phần điện
 • Các hư hỏng khác tạo ra rung động cơ khí

DỮ LIỆU ĐƯỢC LẤY VÀ PHÂN TÍCH

 • Giá trị rung động tổng thể:
  • Vận tốc, gia tốc và chuyển dịch
  • Giá trị đánh giá tình trạng bạc đạn
 • Lập biểu đồ theo dõi theo thời gian
 • Biểu đồ FFT vận tốc, gia tốc, chuyển dịch
 • Biểu đồ TWF vận tốc, gia tốc, chuyển dịch
 • Biểu đồ Envelope
 • Biểu đồ phổ thác nước (waterfall)

NỘI DUNG THỰC HIỆN

 • Lập chương trình phân tích rung động định kỳ theo đặc điểm thiết bị và điều kiện vận hành của nhà máy
 • Thực hiện lấy dữ liệu đo theo lịch đã xác định, và theo yêu cầu nhằm đánh giá tình trạng
 • Đánh giá theo tiêu chuẩn rung động ISO 10816, lập biểu đồ theo dõi theo thời gian
 • Lập báo cáo kết quả đo tình trạng hiện tại,
 • Khuyến cáo xử lý ngăn ngừa hư hỏng nếu cần
 • Thực hiện đo đánh giá sau khi sửa chữa