GIÁM SÁT TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ

Liên tục lấy dữ liệu
Cập nhật tình trạng tức thời

Thiết bị đóng cắt điện đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành hệ thống điện an toàn với độ tin cậy cao. Trục trặc trong hoạt động của thiết bị đóng cắt có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng cho các máy biến áp và các thiết bị điện khác; làm mất điện đột ngột, gây ra các sự cố các hậu quả lớn an toàn và chi phí. ATR cung cấp giải pháp giám sát tình trạng toàn diện cho các thiết bị đóng cắt khác nhau; từ cảm biến cho đến phần mềm theo dõi và phân tích tình trạng của thiết bị đóng cắt. 

Giám sát phóng điện cục bộ

Giám sát phóng điện cục bộ xác định sớm hư hỏng trên tủ điện trung thế như suy giảm cách điện, lỗ hổng bên trong lớp cách điện, lỏng kết nối, nhiểm bẩn, ẩm..

Giám sát liên tục nhiệt độ

Giám sát nhiệt độ điểm nóng trên busbar, đầu cáp, máy cắt hoặc các điểm cục bộ cần theo dõi, giúp phát hiện sớm và ngăn ngừa hư hỏng

Phát hiện bảo vệ hồ quang

Hệ thống bảo vệ và phát hiện hồ quang điện theo thời gian thực giúp giảm thiểu thiệt hại ngoài dự kiến của thiết bị đóng cắt và các nguy hiểm cho con người