Người viết: TRẦN NGỌC THẮNG. Công ty: AITECH Reliability JSC

Bài viết này hướng dẫn download và upload giữa phần mềm SKF Aptitude và máy đo Microlog Analyzer. Sau khi dữ liệu thông tin thiết bị đã được khai báo trên phần mềm, để tiến hành lấy dữ liệu đo, cần phải thực hiện bước đưa dữ liệu này xuống máy đo (Microlog) để cho máy biết chúng ta cần đo những thiết bị nào. Sau khi lấy dữ liệu đo xong, cần phải upload dữ liệu đo từ máy đo (Microlog) lên phần mềm để lưu trử và phân tích kết quả đo

Nội dung

1.      Hướng dẫn Down Load thông tin thiết bị cần đo xuống máy đo Microlog Analyzer 2

2.      Hướng dẫn Up load dữ liệu sau khi đo xong lên phần mềm.. 4

3.      Xóa dữ liệu đo (cũ) trên máy Microlog Analyzer 6

 1. Hướng dẫn Down Load thông tin thiết bị cần đo xuống máy đo Microlog Analyzer

Hoàn cảnh sử dụng: Trước khi thực hiện lấy dữ liệu đo, cần phải thực hiện bước này để cung cấp cho máy đo Micrologs Analyzer biết chúng ta cần đo những thiết bị nào.  Hoàn thành bước này, chúng ta đã có dữ liệu (route) trên máy đo để tiến hành lấy dữ liệu đo

Sau khi đăng nhập vào phần mềm SKF @ptitude Analyst, trên màn hình như hình dưới

 • Chọn Transfer
 • Chọn Microlog Analyzer, xuất hiện cửa sổ như hình dưới
 • Chọn Download To DAD
 • Trong item, click vào ô dấu + để mở cây thư mục thiết bị

Tiếp tục mở cây thư mục cho đến thiết bị cần đo

 • Tích vào ô vuông bên cạnh tên THiết bị cần đo
 • Sau khi đã chọn đủ các thiết bị cần đo, bấm vào nút Down load
 • Sau khi máy download xong, bấm nút close

Hoàn thành bước này, chúng ta đã có dữ liệu (route) trên máy đo để tiến hành lấy dữ liệu đo

Hoàn cảnh sử dụng: Sau khi lấy dữ liệu đo từ thiết bị xong, cần phải upload dữ liệu đo này lên phần mềm để lưu trử và thực hiện phân tích kết quả đo

Sau khi đăng nhập vào phần mềm SKF @ptitude Analyst, trên màn hình như hình dưới

 • Chọn Transfer
 • Chọn Microlog Analyzer, xuất hiện cửa sổ như hình dưới
 • Chọn Upload From DAD
 • Chọn route (dữ liệu vừa đo xong)
 • CHọn Upload

Sau khi Upload dữ liệu xong, trên phần mềm sẽ có dữ liệu vừa đo để lưu trử, theo dõi và phân tích

Hoàn cảnh sử dụng: Dữ liệu (route) đổ xuống máy mỗi lần đo sẽ được lưu lại trên máy, nhiều lần như vậy làm cho chúng ta dễ bị nhầm lẫn cũng như hết bộ nhớ máy. Sau khi đã tải (upload) dữ liệu lên phần mềm xong, nên xóa dữ liệu đo (cũ) này đi

Sau khi đăng nhập vào phần mềm SKF @ptitude Analyst, trên màn hình như hình dưới

 • Chọn Transfer
 • Chọn Microlog Analyzer, xuất hiện cửa sổ như hình dưới
 • Chọn Status
 • Chọn Clear
 • Chọn Yes
 • Hoàn thành bước này, trên máy Microlog sẽ xóa hết dữ liệu đo (cũ)