VIBXPERT II Balancer

Máy cân bằng động một và hai mặt phẳng tại hiện trường Sản phẩm của hãng Pruftechnik/Fluke Reliability. Sản xuất tại Đức

Cân bằng động một và hai mặt phẳng

Phân tích rung động tích hợp

Đánh giá kết quả theo tiêu chuẩn tích hợp

Xuất báo cáo công việc

Chức năng

  • Cân bằng một và hai mặt phẳng tại hiện trường

  • Tích hợp chức năng phân tích rung động

  • Xuất báo cáo kết quả cân bằng động

  • Thân máy chắc chắn, dễ sử dụng trên một tay

  • Có thể nâng cấp lên phiên bản đầy đủ chức năng phân tích rung động VIBXPERT II