OPTALIGN TOUCH

Căn chỉnh đồng tâm trục dễ dàng, nhanh chóng và chính xác cao. Sản phẩm của hãng Pruftechnik/Fluke Reliability. Sản xuất tại Đức
OPTALIGN Touch

Dễ sử dụng, phù hợp với mọi mức độ kinh nghiệm của người sử dụng

Độ chính xác và độ lặp lại của phép đo tốt nhất

Công nghệ laser 1 tia, cảm biến sensALIGN 5 đáp ứng nhiều loại trục

Live move, giao diện 3D hướng dẫn từng bước

Phần mềm quản lý

Khả năng căn chỉnh thích ứng

  • Công nghệ laser 1 tia sensALIGN 5 có chế độ quét liên tục SWEEP, Live Move và InfiniRange
  • Trí tuệ tình huống chủ động giúp tăng tốc mọi tác vụ căn chỉnh
  • Kết nối WiFi và Bluetooth
  • Chế độ đo SWEEP liên tục: Tự động thu thập dữ liệu căn chỉnh trong khi trục quay
  • Live Move: Chỉnh sửa máy đồng thời theo thời gian thực ở cả hướng ngang và hướng dọc
  • Đánh giá tự động tình trạng căn chỉnh (Dynamic Tolerance)
  • Kiểm tra soft foot
  • InfiniRange mở rộng phạm vi đo lường của máy dò để xử lý các trường hợp sai lệch lớn và khoảng cách tách khớp nối lớn
  • Được trang bị đầy đủ với tất cả các chức năng liên quan đến căn chỉnh trục
  • Nâng cấp với đầu laser/cảm biến sensALIGN 7: toàn bộ thế giới các tính năng căn chỉnh thích ứng của PRUFTECHNIK sẽ khả dụng