VIBXPERT II

Máy phân tích rung động chuyên sâu và cân bằng động tại chỗ. Sản phẩm của hãng Pruftechnik/Fluke Reliability. Sản xuất tại Đức
Máy phân tích rung động VIBXPERT II

Chức năng cơ bản cho người bắt đầu đến chuyên sâu cho chuyên gia

Cân bằng động tại chỗ 1 và 2 mặt phẳng

Lấy dữ liệu nhanh với tốc độ lấy mẫu và dãi tần số cực cao

Phần mềm phân tích OMNITREND

Quản lý dữ liệu đám mây

Chức năng và các lựa chọn

Tùy thuộc vào ứng dụng và chức năng, VIBEXPERT II bốn lựa chọn mua hàng như sau:

VIB 5.310-1E: VIBXPERT II data collector, 1 channel collector

VIB 5.310-1: VIBXPERT II data collector and signal analyser, 1 channel 

VIB 5.310-2: VIBXPERT II data collector and signal analyser, 2 channels

Vui lòng liên hệ ATR-AITECH Reliablity để có thể thông tin chi tiết