Đánh giá tình trạng định kỳ

Định kỳ đánh giá tình trạng bằng máy đo cầm tay
Phát hiện các bất thường và khuyến cáo xử lý phòng ngừa
Khuyến cáo ngăn chăn tác động của các yếu tố gây hại
Tại sao thực hiện Dịch vụ

Đánh giá tình trạng thiết bị định kỳ

Trong một nhà máy có nhiều loại thiết bị và ngay trên một thiết bị cũng có nhiều dạng hư hỏng cần phải ngăn ngừa. Xây dựng chương trình bảo trì chẩn đoán cần dùng đúng công nghệ cho từng dạng hư hỏng, cần nhân lực được đào tạo để lấy đúng dữ liệu, đọc đúng kết quả. Trong khi nhà máy chưa có nhân lực thực hiện, nên có hợp đồng dịch vụ với đối tác kiểm tra đánh giá tình trạng và khuyến cáo
Danh MỤC

Các thiết bị được đánh giá tình trạng

Mỗi thiết bị trong nhà máy có vai trò nhất định. Một thiết bị nhỏ hư hỏng có thể ảnh hưởng đến cả dây chuyền sản xuất. Chương trình kiểm tra chẩn đoán phải đảm bảo phát hiện và ngăn ngừa hư hỏng không chỉ trên từng thiết bị riêng lẽ mà trên số lượng nhiều và đa dạng đem lợi ích tổng thể của nhà máy.
DANH MỤC

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

Mỗi công nghệ có một ưu điểm riêng khi áp dụng để phát hiện một dạng hư hỏng nhất định. Nhiều công nghệ cùng được sử dụng tùy theo đặc điểm cấu tạo và làm việc của thiết bị. Lựa chọn công nghệ phù hợp rất quan trọng đảm bảo phát hiện đầy đủ hư hỏng, ở giai đoạn kịp thời.
Lộ TRìnH

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình bảo trì chẩn đoán được xây dựng dựa trên am hiểu đặc điểm nhà máy kết hợp với kiến thức chuyên sâu công nghệ chuẩn đoán nhằm lựa chọn công nghệ phù hợp, chu kỳ thực hiện, cũng như tổ chức triển khai lấy dữ liệu trên thiết bị đảm bảo lấy đúng dữ liệu và tuân thủ qui định quản lý của nhà máy.