Dữ liệu bảo trì cho biết tình trạng đang diễn ra ở hiện tại, hiểu rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ, từ đó đưa ra quyết định đúng những việc cần phải làm trong tương lai.

Dữ liệu giúp người ra quyết định tránh sai sót do nhận định chủ quan, hay cảm xúc cá nhân. Ra quyết định dựa trên dữ liệu (Data driven decision making) là sử dụng sự thật đã xãy ra, chỉ số, số liệu làm căn cứ để ra quyết định phù hợp với mục đích ban đầu đã xác định.

Trong làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ khắp mọi lĩnh vực, bảo trì được hưởng lợi rất lớn. Bảo trì có lượng dữ liệu đủ lớn để giúp người quản lý ra quyết định đúng nhất với mục tiêu đã xác định – có thể là tăng thời gian sẳn sàng, giảm thời gian ngừng máy, tăng tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí sửa chữa.

Nguồn lực bảo trì luôn giới hạn cả về thời gian, nhân lực và vật tư, người bảo trì luôn phải đặt câu hỏi việc nào, thiết bị nào ưu tiên làm bảo trì trước. Làm sớm không chỉ tốn kém, thiếu nhân lực, không đủ thời gian thực hiện… mà còn có nguy cơ hư hỏng do sơ sót trong quá trình tháo lắp. Nhưng nếu làm quá muộn có thể nhận hậu quả hư hỏng.

Dữ liệu có ích gì cho quản lý bảo trì?

Dữ liệu bảo trì cập nhật, chính xác và đầy đủ là rất quan trọng và nhiều lời ích cho công việc quản lý bảo trì

 • Dữ liệu cho biết hiệu suất hoạt động của thiết bị hiện tại và thay đổi của nó so với quá khứ.
 • Dữ liệu giúp người quản lý tối ưu kế hoạch bảo trì phòng ngừa dựa trên hiểu rõ lịch sử thiết bị như những hư hỏng từng xãy ra, những vật tư đã thay thế, những công việc đã thực hiện, việc do ai làm, tần suất thực hiện.
 • Dữ liệu từ các công nghệ chuẩn đoán giúp phát hiện sớm hư hỏng tiềm ẩn và có hành động xử lý đúng ở thời điểm tối ưu về chi phí và nguồn lực. Dữ liệu từ nhiều nguồn, trong thời gian dài giúp nhận định chính xác nguyên nhân gốc, hay, chỉ ra các tác nhân gốc gây hư hỏng, suy giảm tuổi thọ thiết bị.
 • Yêu cầu dự phòng vật tư bảo trì phù hợp với nhu cầu sử dụng, giảm thời gian và số lượng tồn kho.
 • Quyền truy cập vào dữ liệu lưu trử tập trung đầy đủ cùng với công cụ hỗ trợ giúp người quản lý nhanh chóng có báo cáo phân tích và đưa ra các quyết định bảo trì.

Dữ liệu bảo trì là những gì?

Dữ liệu bảo trì là tất cả dữ liệu cho biết hiện tại và quá khứ về tình trạng và hoạt động bảo trì trên thiết bị

Dữ liệu bảo trì có thể liệt kê thành các nhóm như dưới đây:

 • Dữ liệu thể hiện tình trạng hoạt động thiết bị
  • Hiệu suất hoạt động hiện tạiHiệu suất hoạt động trong quá khứ
  • Giá trị đo cho biết phát hiện sớm các hư hỏng
 • Lịch sử bảo dưỡng
  • Các việc bảo trì đã thực hiện
  • Các vật tư phụ tùng đã thay thế
  • Các cải tiến nâng cấp đã thực hiện
 • Lịch sử hỏng hóc
  • Các hỏng hóc, sự cố đã xãy ra
  • Nguyên nhân gây hư hỏng
  • Cách thức xử lý đã thực hiện
 • Tài liệu kỹ thuật
  • Qui định bảo dưỡng
  • Qui trình vận hành chuẩn (SOP)
  • Thông số kỹ thuật, bản vẽ
  • Kế hoạch bảo trì
  • Hướng dẫn thực hiện công việc

Dữ liệu bảo trì là tài nguyên quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc, tuy nhiên, cần phải biết cách chọn lọc và cách sử dụng, nếu không biết cách dùng dữ liệu chỉ là một đống thông tin rác. Đồng thời, việc đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ kịp thời, chính xác là một khó khăn phổ biến.